Click for English short version

Beregn tinglysningsafgift

Skøde

fra 0
til 10 000 000 kr.

Afgift:

0

Banklån

fra 0
til 10 000 000 kr.

Afgift:

0

Realkreditlån

fra 0
til 10 000 000 kr.

Afgift:

0
Total:

Beregn din tinglysningsafgift

Det er forholdsvis enkelt at beregne den tinglysningsafgift, du skal betale, når skødet på din nye bolig skal tinglyses.

De forskellige tinglysningsafgifter:

Vær opmærmsom på at du udover tinglysningsafgift til skøde også betaler tinglysningsafgift af boliglån samt realkreditlån – Jeres bank burde også informere jer herom.

Tinglysningsafgift af skøde udgør som følgende: 0,6% af lånebeløbet + 1750kr (Total rundes op til nærmeste 100)

Tinglysningsafgift af boliglån udgør som følgende: 1,45% af lånebeløbet + 1730kr (Total rundes op til nærmeste 100)

Tinglysningsafgift af realkreditlån udgør som følgende: 1,45% af lånebeløbet + 1730kr (Total rundes op til nærmeste 100)

Sådan beregnes afgiften

Eksempel på beregning af afgift til skøde:

Købspris på bolig = 4.000.000

4.000.000 x 0,6% + 1750kr = 25.750kr

Total tinglysningsafgift til skøde – Oprundet til nærmeste 100 = 25.800kr

Eksempel på beregning af afgift til banklån og realkreditlån:

Banklån = 800.000kr

800.000kr x 1,45% + 1730kr = 13.330kr

Total tinglysningsafgift til banklån – Oprundet til nærmeste 100 = 13.300kr

Hvad er tinglysningsafgift?

Tinglysningsafgift er et begreb, der dækker over den afgift, du skal betale til staten, når du køber en ny bolig eller hvis der skal ændres i ejerforholdene i et nuværende skøde. Der skelnes i almindelig bolighandel mellem følgende sager, når tinglysningsafgiften skal beregnes:

– Almindelig fri handel (fx køb gennem en ejendomsmægler)

– Familiehandel (fx overdragelse af bolig mellem forældre og barn)

– Overdragelse ved skilsmisse (eller samlivsophør)

Tinglysningen består som udgangspunkt af en fast afgift og en variabel afgift. Hos eBoligadvokat hjælper vi dig med at udarbejde og tinglyse skødet juridisk korrekt, og nedenfor går vi i dybden med, hvordan du beregner din tinglysningsafgift.

Tinglysningsafgift ved almindelig fri handel

Hvis et skøde skal tinglyses på baggrund af en ejendom, der er solgt i fri handel, koster det et fast grundbeløb på 1.750 kr. plus 0,6% af ejerskiftesummen (købesummen) oprundet til nærmeste 100 kr.

Regnestykket ser således ud: 1.750 kr. + ejerskiftesummen * 0,6%

Har du købt en ejendom til 2.000.000 kr. koster tinglysningen altså: 1.750 kr. + 2.000.000 * 0,006 = 13.750 kr.

Tinglysningsafgift ved familiehandel

Der gælder gunstige regler, når det kommer til familieoverdragelse, og derfor vælger mange forældre blandt andet at overdrage et forældrekøb til barnet på et tidspunkt. I denne form for handel fastsættes købesummen på baggrund af den seneste offentlige ejendomsvurdering med et fradrag på 15%.

Er ovenstående gældende i din situation, skal du kun betale tinglysningsafgift af 85% af købesummen. Dog er det stadig det fulde grundbeløb på 1.750 kr., der er gældende.

Tinglysningsafgift ved skilsmisse

Skyldes ændringen i skødet en skilsmisse, skal der udarbejdes et såkaldt skilsmisseskøde, som skal tinglyses i tingbogen. I disse tilfælde skal du kun betale den faste afgift på 1.750 kr., og du slipper dermed for de 0,6% af købesummen, der typisk skal betales.

For at undgå afgiften på de 0,6% af købesummen, skal du fremvise en separationsbevilling eller en skilsmissebevilling fra statsforvaltningen. Har du den ikke i hænderne den dag, skødet tinglyses, er det ikke et problem; den kan eftersendes senere.

Enkel og effektiv tinglysning til fast pris

Hos eBoligadvokat er vi specialister i skødeskrivning og tinglysning, og derfor tilbyder vi at håndtere din sag til en fast pris. Du får ingen økonomiske overraskelser, og vi tager naturligvis det fulde ansvar for at tinglysningen bliver anmeldt korrekt. Skulle der mod forventning opstå komplikationer, tager vi os naturligvis af dem uden ekstra beregning.

Har du endnu ikke fundet dit drømmehjem, eller har du netop underskrevet en købsaftale med et advokatforbehold, så tilbyder vi også komplet køberrådgivning, hvor vi sammen gennemgår din sag fra A-Z. På den måde sikrer du dig, at der ikke er skjulte fejl og mangler, der fører til uforudsete udgifter og dermed ændrer din boligdrøm til et mareridt.

Som med skødeskrivning og tinglysning får du køberrådgivning til en fast pris, så du undgår økonomiske overraskelser undervejs. Prisen afhænger af, hvilken type bolig du skal købe, og som udgangspunkt er udarbejdelse af skøde og tinglysning en del af pakken.

Betaling af tinglysningsafgift

Tinglysningsafgiften betales når anmeldelsen (skødet, pantebrevet eller servitutten) anmeldes til Tinglysningsretten i Hobro. Får du hjælp fra en jurist eller ejendomsmægler med din handel vil denne sørge for opkrævningen af afgiften og den efterfølgende betaling til Retten.

Se mere direkte fra tinglysningsretten:
http://www.tinglysningsretten.dk/hvad/afgifter/Pages/default.aspx