eBoligadvokat

Familieoverdragelse

Familieoverdragelse af bolig

Pris inkl. moms

2.250 kr

Ring på telefon

31 20 24 24

Til brug for ændring af skøde bedes du fremsende følgende:

NB. Tinglysningsafgift afholdes af dig selv.

Husk at indsende kopi af pas eller kørekort til vores sikre e-mail.

Familieoverdragelse af bolig

En særlig bestemmelse giver mulighed for at overdrage fast ejendom mellem nærtstående familiemedlemmer på fordelagtige vilkår. Står du overfor en familieoverdragelse, så lad eBoligadvokat hjælpe dig med alle juridiske aspekter.

Hvis du ønsker, at et familiemedlem skal overtage din bolig, kan det ske til den seneste offentlige ejendomsvurdering minus 15%. Det sker typisk mellem forældre og børn; særligt ved forældrekøb.

Almindeligvis er gaver over en vis størrelse skattepligtige, men en bestemmelse i et cirkulære fra 1982 giver altså mulighed for at overdrage en del af boligens værdi, uden at den nye ejer beskattes. Værdien består af de 15% af den offentlige ejendomsvurdering samt den eventuelle forskel mellem ejendomsvurderingen og handelsprisen.

To ting du skal være opmærksom på

Der kan være tilfælde, hvor der er foretaget store ændringer på ejendommen siden den seneste ejendomsvurdering, og hvis det er tilfældet, kan du ikke udnytte de fordelagtige vilkår ved familieoverdragelse uden problemer. Ændringerne på ejendommen afspejler sig ikke i vurderingen, og det kan blive problematisk.

Samtidig er det vigtigt, at du ikke indhenter en vurdering af handelsprisen fra en ejendomsmægler eller en anden sagkyndig, da du så ikke længere kan anvende den offentlige vurdering. Har du søgt rådgivning fra en mægler, har du gjort noget aktivt for at sætte dig ind i ejendommens egentlige værdi, og så er det i stedet den, du skal tage udgangspunkt i, når ejendommen skal overdrages.

Skøde ved familieoverdragelse

Når en familieoverdragelse finder sted, skal der laves et nyt skøde, der skal tinglyses i tingbogen. Det er ikke nødvendigt med en købsaftale, når det handler om en familiehandel, da skødet i sig selv erstatter denne.

Skødet udarbejdes og tinglyses digitalt, og du og andre parter i handlen kan underskrive med NemID. Når købesummen skal betales, er der flere forskellige muligheder, og afhængigt af jeres ønsker, kan det være en fordel at anvende et såkaldt rentefrit familielån.

Vælger du at yde et lån i forbindelse med familieoverdragelsen, skal du huske, at det er vigtigt, at der er tale om et reelt lån. Alternativt skal modtageren betale gaveafgift. For at tydeliggøre, at der er tale om et lån, skal der oprettes et gældsbrev, som begge parter underskriver, ligesom de betalte afdrag altid bør dokumenteres. Ønsker du at give boligen som en gave, kan du hvert år nedskrive lånet med det beløb, der kan overdrages frit mellem nærtstående i løbet af et år.

Få en fast og fair pris

Hos eBoligadvokat har vi gennem tiden udarbejdet og tinglyst mange skøder, og vi har efterhånden udviklet en vis ekspertise på området. Det betyder, at vi kan håndtere din sag til en yderst skarp pris, og vi går ikke på kompromis med kvaliteten af den grund.

Vil du høre mere om vores priser, eller har du brug for en snak om din boligsituation, skal du ikke tøve med at kontakte os. Prisen for ændring af skøde starter ved 1.950 kr., hvis din sag er inden for de normale rammer, og hvis du er i tvivl, så ring og få et tilbud; det er gratis og uforpligtende.