eBoligadvokat

 

Hvad er fordelene ved forældrekøb?

Vil du gerne hjælpe dit barn med at finde en bolig, kan du købe en ejerlejlighed eller et hus som forældrekøb og leje den ud til din søn eller datter – der er mange gode fordele ved det. Nysgerrig? – læs med her.

Først det grundlæggende; hvad er et forældrekøb i virkeligheden? Det er, når du som forælder køber en bolig med det ene formål at leje den ud til dit barn. Gennem de seneste år er det blevet en populær løsning på den stigende boligmangel i uddannelsesbyerne, og det er desuden en løsning, der – udover at give dit barn tag over hovedet – medfører en række økonomiske fordele.

Sidder du midt i overvejelserne omkring et forældrekøb, så dyk ned i listen med fordele og ulemper længere nede.

 

Fordele og ulemper ved forældrekøb

Som med alt andet skal fordelene helst overgå ulemperne ved et forældrekøb, og derfor er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i sagen – og ikke mindst i den bolig, du ønsker at købe. Er det en ejerlejlighed, skal ejerforeningens økonomi tjekkes efter i sømmene, og du skal desuden huske at undersøge, om det overhovedet er lovligt at leje boligen ud.

 

Din egen økonomi skal også løbe rundt, og du skal tage stilling til, hvor stort et månedligt underskud, du vil acceptere, og om du eventuelt selv vil overtage lejligheden senere – det har altsammen indflydelse på handlen.

Er du klar til fordele og ulemper? – de kommer her:

Fordele ved forældrekøb

– Dit barn får et sted at bo.

– Du kan tilbyde dit barn en attraktiv husleje.

– Som lejer kan dit barn få boligsikring.

– Ved stigende boligpriser kan investeringen give overskud ved salg.

 

Ulemper ved forældrekøb

– Du skal udarbejde årsregnskab for udlejningsvirksomhed.

– En eventuel værdistigning er skattepligtig ved salg.

– Ved faldende boligpriser risikerer du at tabe penge.

– Det kræver en vis friværdi og en solid likviditet.

 

Når boligen skal sælges igen

Når du køber en bolig og lejer den ud til dit barn, bliver du automatisk erhvervsdrivende og dermed skal du beskattes af den fortjeneste, du får ved salg af lejligheden. I hvor høj grad fortjenesten beskattes, afhænger af, hvilken beskatningsform du har valgt til beskatning af overskuddet – men det er en helt anden snak – og der er en enkelt undtagelse i Ejendomsavancebeskatningsloven §8 (også kaldet parcelhusreglen):

Hvis du overtager boligen, når dit barn flytter ud og selv bor i den, inden du sælger den videre, bliver fortjenesten ikke beskattet. Der skal dog være tale om reel beboelse, og SKAT vil typisk forlange, at du opgiver din nuværende helårsbolig og kan dokumentere, at du har boet i lejligheden.

Alternativt kan du vælge at sælge boligen til dit barn til en købspris, der er 15% under den offentlige ejendomsvurdering. Efterfølgende vil barnet være omfattet af parcelhusreglen og kan – efter en vis beboelsesperiode – sælge boligen uden at blive beskattet af fortjenesten.