eBoligadvokat

Fuldstændigt særeje – Hvad betyder det for dig?

Skilsmissesæreje, kombinationssæreje og fuldstændigt særeje. Der er mange muligheder, når det kommer til ægtepagter, og som Boligadvokat, kommer vi ofte ind på dette emne, og i denne artikel tager vi et nærmere kig på sidstnævnte; nemlig fuldstændigt særeje.

Når du og din partner bliver gift, bliver jeres respektive værdier automatisk gjort til fælleseje; de vil indgå i det, der hedder formuefællesskab og skal deles ligeligt ved en skilsmisse og efter arveloven ved dødsfald.

Ønsker I ikke at dele jeres formuer ligeligt, skal I oprette en ægtepagt om særeje. Der kan være flere forskellige grunde til at gøre netop det – typisk handler det om at:

1) Den ene eller begge parter i ægteskabet har børn fra tidligere forhold – også kaldet særbørn – og I ønsker, at børnene udelukkende skal arve den biologiske forælder.

2) Den ene eller begge parter har en virksomhed, som I ikke ønsker skal være en del af formuefællesskabet ved en eventuel skilsmisse, separation eller dødsfald.

3) Den ene eller begge parter ejer fast ejendom, som I ikke ønsker skal gå i arv til andre end den respektive ejers livsarvinger.

4) Den ene af jer har stor gæld, og I ønsker ikke, at den modsatte ægtefælles formue skal tilfalde kreditorerne hverken ved skilsmisse eller dødsfald.

Som udgangspunkt oprettes enten en ægtepagt med fuldstændigt særeje eller en ægtepagt med kombinationssæreje. Hvad der passer bedst til dig og din partner, afhænger af jeres ønsker – nedenfor tager vi et kig på konsekvensen af fuldstændigt særeje.

Fuldstændigt særeje - Hvad, Hvorfor & Hvordan?

Fuldstændigt særeje

Vælger I at få fuldstændigt særeje, vil de værdier, der er omfattet af særejet, ikke indgå i jeres fælles formue, og derfor skal de ikke deles mellem jer ved en eventuel skilsmisse. Men fuldstændigt særeje er ikke kun gældende ved skilsmisse – det gælder også ved dødsfald.

Hvis døden indtræffer, vil den efterladte part stadig arve halvdelen af det fuldstændige særeje, som arveloven forskriver (medmindre I har lavet et testamente), mens den anden halvdel vil gå til afdødes livsarvinger. I den forbindelse er det vigtigt at huske, at den efterladte part ikke kan sidde i uskiftet bo for den del af arven, der er omfattet af ægtepagten.

En ægtepagt det gælder ved dødsfald

Ønsker du og din partner, at jeres respektive formuer skal tilfalde egne børn ved død – altså uden at formuen skal deles med den efterladte ægtefælle – er det muligt at udvide ægtepagten, så I i stedet opretter fuldstændigt særeje med succession.

Denne løsning dækker over en ægtepagt, hvor den omfattede formue ikke indgår i bodelingen ved hverken skilsmisse eller død. Værdierne vil i stedet være såkaldt fri arv, der skal fordeles efter et testamente.

Som specialiseret Boligadvokat tilbyder vi naturligvis ogsp relateret ydelser udover boligrådgivning.

Kontakt os i dag for en uforpligtende samtale med en advokat omring dine muligheder og hvad der er det rigtige for dig.