eBoligadvokat

– og kan du selv skrive det?

Et skøde er det officielle dokument, der bekræfter, at du er blevet ejer af en bolig. Når du køber din drømmebolig, vil du støde på termen “skøde”. Dette dokument er afgørende for at sikre, at du bliver den retmæssige ejer. Det skal udarbejdes nøje efter juridiske krav og tinglyses i tingbogen for at være gyldigt.

I sin mest basale form er skødet det officielle dokument, der bekræfter overfor både sælger, køber og resten af verden, at du nu ejer den bolig, du lige har købt. For at dette dokument er gyldigt, skal det udarbejdes efter meget specifikke krav, skrives juridisk korrekt og derefter tinglyses i tingbogen.

Det er værd at nævne, at skødet adskiller sig fra købsaftalen ved ikke at indeholde detaljer om løsøre eller andre personlige aftaler. Det fokuserer udelukkende på de faktuelle data vedrørende selve handlen. Dette inkluderer typisk grundlæggende oplysninger som navne på både sælger og køber, ejendommens adresse, eventuelle pantehæftelser, overtagelsesdatoen og selvfølgelig købesummen samt hvordan købet finansieres.

Hele processen med skødet foregår digitalt i dagens Danmark. Det betyder, at du skal bruge dit NemID, når du skal underskrive et skøde. Denne digitale proces sikrer en effektiv og sikker behandling af dit vigtige dokument.

Forskellige Typer af Skøde

Der findes to hovedtyper af skøder: betinget skøde og endeligt skøde.

Betinget Skøde: Dette anvendes, når skødet er udarbejdet, men afventer opfyldelsen af en betingelse i købsaftalen, som for eksempel udstykning af en grund. Selvom det ikke er et endeligt skøde, skal det alligevel tinglyses.

Endeligt Skøde: Dette er, som navnet antyder, det endelige dokument, der udarbejdes og tinglyses, når handlen er gennemført. Det skal underskrives af både køber og sælger. Så snart det er returneret fra tinglysning uden anmærkninger, kan købesummen overdrages til sælgeren.

Kan du skrive skødet selv?

Principielt er der intet, der forhindrer dig i at udfærdige dit eget skøde. Dog kræver det, at du er meget godt inde i de juridiske aspekter af skødeskrivning. Der stilles specifikke krav til formuleringer og oplysninger, og selv den mindste fejl kan have store konsekvenser. Derfor anbefales det kraftigt at få en professionel, som en boligadvokat, til at udfærdige skødet for dig.

En advokat, der udarbejder dit skøde, er dækket af en lovpligtig ansvarsforsikring, som beskytter mod eventuelle fejl i dokumentet. Vælger du derimod at skrive skødet selv, påtager du dig det fulde ansvar og de eventuelle omkostninger, der kan opstå ved fejl.

Hvad koster et skøde?

Prisen for et skøde varierer fra advokat til advokat. Hos eBoligadvokat tilbydes det til en fast pris på 2.500 kr. i forbindelse med bolighandel. Denne pris inkluderer indhentelse af alle nødvendige oplysninger fra dig og sælger, selve udarbejdelsen af skødet, anmeldelse til tinglysning, samt udarbejdelse af en refusionsopgørelse, når du overtager boligen. Hos eBoligadvokat arbejdes der efter princippet ‘ingen handel, ingen aftale’.

Ud over prisen for skødet skal du også betale en fast tinglysningsafgift til staten. Denne afgift ligger på 1.660 kr. samt et tillæg på 0,6% af købesummen.

I denne lille guide har vi forsøgt at give dig en dybdegående forståelse af, hvad et skøde er, og hvordan det påvirker din proces med at købe bolig. Vi håber, at denne information har været nyttig for dig i din boligjagt. Husk, at det altid er en god idé at søge professionel rådgivning, når det kommer til så vigtige dokumenter som skødet.