eBoligadvokat

– og kan du selv skrive det?

Har du indledt jagten på dit drømmehjem, er du med stor sandsynlighed stødt på begrebet “skøde” – men hvad er det helt præcis, hvem laver det og hvor meget koster det?

Helt grundlæggende er skødet det dokument, der bekræfter overfor omverdenen, at du er den retmæssige ejer af den bolig, du netop har købt. Det skal udarbejdes efter specifikke krav, skrives juridisk korrekt og tinglyses i tingbogen, før det er gyldigt.

Modsat købsaftalen skal skødet ikke indeholde specifikke aftaler om løsøre og andre personlige aftaler, men udelukkende faktuelle data om handlen. Typisk vil det omfatte basale oplysninger som navn på sælger og køber, ejendommens adresse, eventuelle pantehæftelser, overtagelsesdagen og købesummen samt finansieringen.

Rent praktisk foregår det hele digitalt, og derfor skal du bruge dit NemID, når du skal underskrive et skøde.

Betinget eller endeligt skøde

Der findes to forskellige former for skøde; et betinget skøde og et endeligt skøde.

Betinget skøde bruges, når skødet er udarbejdet men afventer opfyldelse af en betingelse i købsaftalen. Det kan evt. være udstykning af en grund. Det er altså ikke et endeligt skøde, men det skal stadig tinglyses.

Endeligt skøde er – som navnet antyder – det endelige skøde, der udarbejdes og tinglyses i forbindelse med at handlen gennemføres. Det skal underskrives af både køber og sælger, og så snart det kommer retur fra tinglysning uden anmærkninger, kan købessummen udleveres til sælger.

 

Kan du skrive skødet selv?

Som udgangspunkt er der ikke noget i vejen for, at du selv udfærdiger dit skøde, men det kræver, at du er meget sikker på de juridiske aspekter af skødeskrivning. Der sættes specifikke krav til formuleringer og oplysninger, og selv en lille fejl kan få store konsekvenser – og derfor anbefales det altid, at du får en professionel boligadvokat til at udfærdige skødet.

Den advokat, der udarbejder dit skøde, er dækket af en lovpligtig ansvarsforsikring, der dækker, hvis der mod forventning skulle være fejl i dokumentet. Skriver du skødet selv, er det dig, der får regningen.

 

Hvad koster et skøde?

Prisen for et skøde svinger fra advokat til advokat, men hos eBoligadvokat får du det til en fast pris på 2.500 kr. ved bolighandel. Prisen dækker indhentelse af alle nødvendige oplysninger fra både dig og sælger, den egentlige udarbejdelse af skødet, anmeldelse til tinglysning samt udarbejdelse af refusionsopgørelsen, når du overtager boligen – og så arbejder advokaten efter det enkelte princip ingen handel, ingen aftale.

Udover prisen på selve skødet skal du betale en fast tinglysningsafgift til staten, der udgør 1.660 kr. samt et tillæg på 0,6% af købesummen.