eBoligadvokat

 

– og hvem skal varetage arbejdet?

 

Når du kender formlen, er det ikke svært at udregne prisen på din tinglysning. Men oveni tinglysningsafgiften kommer udgiften til en boligadvokat, og sammen med udgiften kommer spørgsmålet om, hvem der egentlig skal varetage tinglysningen. Vi kigger på det hele lige her. 

 

Når du har fundet din drømmebolig og underskrevet købsaftalen, er tiden inde til at ejerskabet skal registreres. Det sker gennem en tinglysning.

At tinglyse en handel betyder kort sagt, at rettighederne over den respektive ejendom offentliggøres i tingbogen, og ikke mindst at sælgers eventuelle kreditorer ikke længere kan gøre udlæg i ejendommen.

Men hvordan foregår en tinglysning, og endnu vigtigere; hvad koster tinglysning af skøde?

 

 

Hvad koster tinglysning af skøde?

Når du skal udregne prisen for din tinglysning, er der to ting, du skal medregne: 1) Boligadvokatens pris og 2) Tinglysningsafgiften til staten.

Hos eBoligadvokat arbejder vi med faste priser på udarbejdelse og tinglysning af skøde, og det koster 2.500 kr. ved almindelig bolighandel, 1.950 kr. ved ændring af eksisterende skøde og 1.200 kr. ved debitorskifte af ejerpantebrev.

Derudover er der tinglysningsafgiften, der udgør et fast beløb plus 0,6% af købesummen oprundet til nærmeste 100 kr. Det faste beløb er på 1.660 kr., mens det variable beløb afhænger af prisen på din bolig.

 

Et eksempel:

Hvis din bolig har kostet 3.000.000 kr., ser regnestykket således ud:

3.000.000 kr. x 0,6% + 1.660 kr. = 19.660 kr.

 

Tinglysningen foregår i dag digitalt, og både du og sælger underskriver med NemID.

 

Hvem står for tinglysningen?

Der er ikke nogle lovmæssige krav til, hvem der skal udarbejde og tinglyse skødet, men som køber er det altid en fordel at påtage sig opgaven. Det koster selvfølgelig lidt i form af hjælp fra en boligadvokat, men til gengæld har du hånd i hanke med registreringen af dine rettigheder over ejendommen.

Det er forskelligt fra handel til handel – og særligt fra landsdel til landsdel – hvem der betaler tinglysningsafgiften. Nogle steder er det kutyme at køber og sælger deler regningen, mens det andre steder er køber, der betaler hele afgiften.

 

Digital tinglysning

I dag foregår tinglysning digitalt, hvilket betyder, at sagsbehandlingen er væsentligt kortere end den var, da verden var analog. Som regel tager det 1-2 dage, inden dine oplysninger er registreret i tingbogen, og du kan løbende slå op på tinglysning.dk, hvis du vil se, om din sag er færdigbehandlet.

Alle oplysninger i tingbogen er offentlige, og du kan gratis og anonymt indhente oplysninger om både din og andres ejendomme.