eBoligadvokat

Hvornår er en ejendomshandel endelig?

Hvornår er en ejendomshandel endelig?

Hvornår er en ejendomshandel endelig?

En ejendomshandel er endelig når købsaftalen er underskrevet af køber og sælger og godkendt af bank, boligadvokat, samt købers fortrydelsesfrist på 6 hverdage er udløbet.

Kan sælger fortryde en underskrevet købsaftale?

Ja, såfremt sælger ikke accepterer nogle af de forbehold, som bliver fremsendt fra købers advokat. Men efter alle forbehold er accepteret, er det ikke muligt for sælger at endeliggøre ejendomshandlen……MEN…

I Danmark har sælgeren generelt ikke en lovfæstet fortrydelsesret, som køberen har. Når en sælger har underskrevet en købsaftale, er aftalen derfor som udgangspunkt bindende for sælgeren, og det er ikke muligt at fortryde handlen uden at pådrage sig et økonomisk ansvar over for køberen.

Hvis sælgeren ønsker at fortryde en underskrevet købsaftale, vil det normalt kræve en aftale med køberen om at ophæve handlen. Køberen er ikke forpligtet til at gå med til dette, og det kan i nogle tilfælde medføre, at sælgeren skal betale erstatning eller kompensation til køberen for de omkostninger og det besvær, der er opstået som følge af sælgerens fortrydelse.

Det er derfor vigtigt at søge juridisk rådgivning, hvis man som sælger ønsker at fortryde en underskrevet købsaftale, da det kan have alvorlige økonomiske og juridiske konsekvenser. Som boligadvokat vil vi naturligvis kunne rådgive om mulighederne og de potentielle konsekvenser ved at fortryde en købsaftale og hjælpe med at finde den bedste løsning i den givne situation.

Hvornår er en købsaftale bindende for køber?

En købsaftale bliver typisk bindende for køberen, når begge parter (køber og sælger) har underskrevet aftalen, og eventuelle betingelser, såsom forbehold for finansiering eller ejendomsundersøgelse, er opfyldt eller fravalgt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der i Danmark er en lovfæstet fortrydelsesret på 6 hverdage for køberen.

Dette betyder, at køberen har ret til at fortryde handlen inden for 6 hverdage efter aftalens underskrift mod at betale en fortrydelsesomkostning på 1% af købesummen. Hvis denne frist overskrides, vil købsaftalen blive bindende for køberen, og det vil ikke længere være muligt at trække sig fra handlen uden at pådrage sig økonomisk ansvar.

Kan et købstilbud trækkes tilbage?

Det kan godt lade sig gøre at trække dit købstilbud tilbage, også til trods for at du har underskrevet aftalen. Dog skal du være opmærksom på at dette kun kan lade sig gøre såfremt at sælger ikke har accepteret og underskrevet aftalen, de 6 dages fortrydelsesfrist ikke er udløbet eller naturligvis hvis sælger er ok med at aflyse handlen.

Hvordan trækker man et købstilbud tilbage?

Sælger skal meddeles skriftlig omkring fortrydelsen og det skal ske INDEN sælger har accepteret aftalen.

Iht. Aftaleloven er en aftale bindende uagtet om den er indgået mundtligt eller skriftligt.

Dog kan det være mere problematisk at bevise en mundtlig aftale frem til en aftale med underskrift på accept af denne.

Ved køb af ejendom er der høje krav til bevis for aftalen.

Fortrydelsesret som køber af ejendom

Har du fortrydelsesret som køber?

Ja, i loven om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, har køber altid 6 hverdages fortrydelsesret i forbindelse med køb af hus eller lejlighed.

De 6 hverdages fortrydelsesret gør sig gældende fra det øjeblik at både køber og sælger har underskrevet købsaftalen og sendt en kopi af underskriften på købsaftalen til anden part. Dette gøres igennem din rådgiver, såfremt du har en advokat tilknyttet din bolighandel.

 

Koster det at fortryde en ejendomshandel?

Koster det at fortryde en ejendomshandel

Ja, det kan koste dig 1% af købesummen.

Som nævnt kan man som køber godt fortryde en handel, MEN det har en pris.

Du skal nemlig inden for de 6 hverdage indbetale 1% af købesummen til sælger som kompensation. Når du ikke at indbetale dette beløb, så er købet bindende!

Typisk vil handlen så blive annulleret ved brug af advokatforbeholdet.

Byd på boligen

Sådan byder du på ejendommen

 

Bud ved underskrivning af købsaftale

Som køber giver man normalt vis et officielt bud ved at underskrive købsaftalen og sælger accepterer buddet og underskriver er en købsaftale indgået og aftalen er nu bindende bortset fra eventuelle forbehold fra din boligadvokat eller bank.

Bud pr E-mail korrespondance

Man kan sagtens indgive et købstilbud uden at underskrive en kontrakt. Man kan selv eller ens boligadvokat på vegne af dig, give et tilbud via feks. E-mail. Ud fra denne korrespondance kan der udarbejdes en købsaftale som tilgodeser begges parters behov, givet at de er nået til enighed naturligvis.

Alle bud er kun bindende ved underskrift.

Dit købstilbud i mailen anbefales at indeholde en deadline for sælgers beslutning samt anbefales det at informere i mailen at købsaftalen er betinget af bank samt din boligadvokat.

Er sælger bundet til ejendomshandlen?

Sælger er først bundet til handlen i det øjeblik at have skrevet under på købsaftalen og når eventuelle forbehold fra sælgers side er afklaret. Sælgers mundtlige accept godtages ikke og det samme gør sig gældende for ejendomsmæglerens ord før sælger har underskrevet og accepteret købsaftalen. Dvs. en ejendomsmægler kan ikke nødvendigvis acceptere en handel på vegne af en sælger selvom du har accepteret alle krav fra ejendomsmæglerens side.

Som køber kan du derfor komme til at finde sig i en situation, hvor du underskriver en købsaftale, hvorefter sælger vælger at sælge ejendommen til anden part, og sælger er i øvrigt i sin gode ret hertil.

Hvad er en Betinget købsaftale?

En betinget købsaftale er når du accepterer handlen med på betingelse af en given ting. De fleste købsaftaler er betinget af at Banken godkender et eventuelt køb af den potentielle køber samt købers advokats eventuelle forbehold. Dvs. at har alle parter underskrevet handlen, så kan købers bank og advokat stadig annullere handlen. Først når bank og Advokat har godkendt alle eventuelle forbehold er handlen endelig. En betinget aftale kan også være betinget af salg af egen bolig.

Du skal være opmærksom på at forbeholdet fra advokat og bank ift. fortrydelse af købet koster ikke noget som køber.

Konklusion

Som du nok har læst dig til indtil videre, så er det en proces og en som du ikke har råd til at fejle i.

En dygtig og erfaren Boligadvokat behøver ikke at koste en formue og uanset hvad vil prisen for boligrådgivningen være minimal i forhold til hvad den giver dig af tryghed og merværdi ved andre ting.

Hos eBoligadvokat betaler du heller ikke advokatsalæret for tidsforbruget hvis handlen ikke bliver til noget. Vi kalder det ”Ingen handel, Ingen regning”

Er du stadig i tvivl så giv os et ring og få en gratis og uforpligtende samtale med en af vores Certificerede Boligadvokater

Kontakt:

Tlf: 31 20 24 24

Mail: ja@eboligadvokat.dk

eBoligadvokat.dk