eBoligadvokat

Hvordan overdrager du et skøde?

Der kan være flere grunde til at ændre et skøde, og det er heldigvis både enkelt og hurtigt at gøre – læs med, og forstå processen bag overdragelsen af et skøde.

Når et skøde skal ændres, skyldes det som regel, at livet har taget en drejning. Det kan være positive eller negative ændringer – det blander vi os ikke i. Men vi hjælper dig med at overdrage eller ændre dit skøde, så det passer til den nye situation.

Overordnet set kan grundene til at overdrage et skøde koges ned til fire: skilsmisse/samlivsophør, dødsfald, familierelationer eller ændringer i ejerandele.

 

Overdragelse af skøde ved skilsmisse

Er du og din partner gået fra hinanden, skal skæbnen for jeres fælles hjem afgøres. Skal det sælges, eller skal en af jer blive boende, mens den anden skrives ud af skødet?

Skal boligen overdrages til den ene part, foregår det ved hjælp af et såkaldt skilsmisseskøde. Her skal den variable tinglysningsafgift til staten ikke betales – du kan nøjes med det faste gebyr på 1.750 kr. (2020)

 

Overdragelse af skøde ved dødsfald

Når ejeren af en bolig går bort, skal skødet ændres, så det tilfalder den overlevende ægtefælle eller eventuelle arvinger.

Den eller de arvinger, som skal overtage ejendommen, skal underskrive skifteretsattesten, der herefter skal tinglyses. Er det overlevende ægtefælle, der overtager skødet, skal den variable tinglysningsafgift ikke betales, mens den skal indfries, hvis der er tale om andre arvinger – afgiften beregnes som 0,6% af den respektive ejendomsværdi.

 

 

Familieoverdragelse af skøde

Den typiske årsag til at et skøde overdrages mellem familiemedlemmer er, at forældre ønsker at overdrage et forældrekøb eller et sommerhus til et barn – men der kan også være tale om en overdragelse mellem søskende eller bedsteforældre/børnebørn.

Når skødet ændres i forbindelse med en familieoverdragelse, skal der betales tinglysningsafgift til staten, og den beregnes på baggrund af den lavere købspris, der er mulig at opnå ved en familiehandel.

 

Ændring af ejerandele i skødet

Når flere personer er fælles om at eje en ejendom, kan der opstå situationer, hvor det er nødvendigt med ændringer i skødet. Det kan være, hvis en af ejerne ønsker at trække sig fra ejerskabet, eller hvis en ny ejer skal skrives på skødet.

Tinglysningsafgiften i denne situation, afhænger af, hvor vidt der er tale om et decideret salg til tredjepart eller en familieoverdragelse og beregnes derfor efter ovenstående metoder.