eBoligadvokat

 

Vil du have skrevet særeje ind i dit testamente?

 

Ønsker du at gøre en gave eller en arv til særeje for dine børn, så de ikke skal dele med deres ægtefælle i tilfælde af separation, skilsmisse eller død – Som Boligadvokat er det ofte et emne vi får spørgsmål om i forbindelse med køb af ejendom – Læs med her.

 

Når dine børn gifter sig, vil de som udgangspunkt få formuefællesskab med deres ægtefælle, og det betyder, at alle værdier skal deles ligeligt i tilfælde af separation, skilsmisse eller død – også de værdier de måtte arve fra dig. Dine børn kan naturligvis oprette særeje i deres ægteskab, men det kræver enighed med partneren, og det kan være svært at gøre midt i et ægteskab.

Vil du beskytte din arv, så den bliver i familien – også i tilfælde af skilsmisse – kan du vælge at give en gave med særeje eller oprette et testamente, hvor arven gøres til særeje.

Vi gennemgår begge muligheder nedenfor.

 

Særeje arv

 

Gave og særeje

Ønsker du at give en større gave til dine børn, kan du vælge, at den skal gøres til særeje – også selvom barnet ikke har oprettet en ægtepagt – og det kræver ikke andet end et såkaldt gavebrev.

Et gavebrev fungerer som dokumentation for den gave, der er givet, og her kan du vælge at gøre gaven til særeje for modtageren. Det betyder, at dine børn ikke skal dele gaven med deres respektive ægtefæller i tilfælde af skilsmisse, separation eller dødsfald.

 

Arv og særeje

Vil du gøre din arv til særeje for dine børn – uanset om de har en ægtepagt eller ej – kræver det, at du opretter et testamente, hvor du bestemmer, at arven til dine efterladte skal gøres til særeje. Du ændrer altså ikke på arvens fordelingsnøgle, men beslutter udelukkende, at arven gøres til modtagerens særeje.

Ønsker du yderligere at definere rammerne for din arv og påvirke fordelingsnøglen, kan du også gøre det ved hjælp af testamentet. I den forbindelse er den en god idé at rådføre dig med en advokat, så du sikrer dig, at alle detaljerne er på plads og ikke mindst, at testamentet bliver tinglyst, så det er gyldigt.