En

Særeje

Hvilke muligheder har du for særeje?

Særeje er en aftale mellem ægtefolk om, hvad det ikke skal deles i tilfælde af skilsmisse eller samlivsophør. Du har to muligheder for særeje – læs med, og forstå begrebet.

Der kan være flere gode grunde til at indgå en aftale om særeje, men typisk handler det om, at der er en betydelig forskel på de respektive formuer, parterne har med ind i ægteskabet. Alternativt kan årsagen være, at:

– du eller din partner vil starte virksomhed og ønsker at beholde den ved en eventuel skilsmisse

– du eller din partner forventer at arve et større beløb og ønsker at beholde pengene i tilfælde af skilsmisse

– du eller din partner har stor gæld, mens den modsatte part er gældfri

Hos eBoligadvokat har vi mange års erfaring med ægtepagter og særeje, og vi uddyber gerne dine muligheder og hjælper med at udfærdige de nødvendige dokumenter samt sender dem til tinglysning, så særejet bliver officielt.

 

 

To former for særeje

Grundlæggende er der to former for særeje, du kan vælge imellem: Fuldstændigt særeje og skilsmissesæreje. Reelt set er der kun forskel på de to særejeformer i tilfælde af dødsfald, men her er det også essentielt at være opmærksom på konsekvenserne ved et særeje.

Ved fuldstændigt særeje forbliver afdødes værdier særeje ved dødens indtræden, og det betyder, at værdierne tilfalder andre arvinger end ægtefællen, ligesom den længstlevende part ikke kan sidde i uskiftet bo for de midler, der er bundet i særejet.

Ved skilsmissesæreje – eller ægtefællebegunstigende kombinationssæreje som det også hedder – træder særejet kun i kraft i tilfælde af skilsmisse. Hvis den ene part afgår ved døden, ændres særejeværdierne til fælleseje, så de tilfalder den længstlevende ægtefælle.

I Danmark er skilsmissesæreje den mest udbredte model, men der kan være situationer, hvor det giver mening at vælge fuldstændigt særeje. Nysgerrig? Læs med nedenfor.

 

Hvornår er fuldstændigt særeje en god løsning?

Som udgangspunkt er skilsmissesæreje den bedste løsning for ægtefolk, der ønsker at sikre hinanden i tilfælde af dødsfald. Alligevel kan der være grund til at vælge fuldstændigt særeje – nemlig hvis:

1) Du ønsker at værdierne skal tilfalde egne børn ved dødsfald, selvom det betyder, at arven til din ægtefælle nedsættes.

2) Din partner har massiv gæld, og du ikke ønsker, at dine værdier skal bruges til at betale eventuelle kreditorer.

Uanset hvilken form for særeje, du ønsker at oprette, kræver det, at du og din partner er enige. Aftalen skal underskrives af begge ægtefæller og efterfølgende tinglyses, før den er gældende.

Læs & lær