eBoligadvokat

Samejeoverenskomst

– for jer der ejer noget i fællesskab

Pris samejeoverenskomst: 4.950 kr inkl. Moms

En samejeoverenskomst eller en samejekontrakt, som det også kaldes, er en aftale, hvor to eller flere parter har fastlagt, hvilke rettigheder og pligter der er gældende for den ejendom, parterne er fælles om at eje. Overenskomsten er særligt rettet mod ugifte samlevende, der har købt en bolig sammen, men også søskende eller venner, der er gået sammen om et køb af en ejendom, kan have glæde af kontrakten.

Fordelene ved en samejeoverenskomst er ikke til at overse. Af den fremgår det nemlig, hvordan samejeforholdet er reguleret, og hvad der skal ske, hvis samejet ikke længere er aktuelt – for eksempel hvis ugifte samlevende går fra hinanden eller den ene part ønsker at sælge sin andel.

Med mange års erfaring inden for bolighandel og alle aspekter af området, har vi stor erfaring med samejeoverenskomster. eBoligadvokat hjælper dig med at klarlægge aftalens forskellige aspekter, så alle rettigheder og forpligtelser i forhold til ejendommen bliver nedskrevet.

eBoligadvokat er ikke kun boligadvokat i Odense, og de andre større byer i Danmark, men dækker hele landet!

Boligrådgiver - Boligrådgivning af Certificeret Boligadvokat

Hvad indeholder en samejekontrakt?

Overordnet kan man sige, at en samejeoverenskomst skal indeholde alt, hvad der er relevant at tage stilling til – både mens samejet er aktuelt, men også hvis det en dag ophører. Kontrakten kan for eksempel komme ind på, hvordan man skal forholde sig, hvis den ene part vil sælge sin del af ejendommen eller hvis en af parterne skulle gå bort.

Der er ingen fastsatte regler for, hvad aftalen skal indeholde, men følgende er der ofte opsat regler om:

  • Fordelingen af udgifter mellem parterne.
  • Indbyrdes muligheder for at købe hinanden ud.
  • Opsigelsesfrist for samejet.
  • Hvem der har førsteret til boligen, hvis samejet ophører.
  • Hvordan eventuelle udgifter fordeles mellem parterne.
  • Hvordan økonomisk tab/gevinst efter et salg skal fordeles.
  • Rettigheder i tilfælde af en ejers død.


Umiddelbart kan det virke uoverskueligt, men vi hjælper jer ved at stille de rigtige spørgsmål, så der bliver taget højde for flest mulige situationer.

Hvem bør lave en samejeoverenskomst?

Som udgangspunkt bør alle, der ejer en ejendom sammen med andre, lave en en samejekontrakt, der specificerer rettigheder og pligter. Det er dog særligt aktuelt hos ugifte samlevende, der køber bolig sammen, da forholdet ikke er reguleret af lovgivningen, ligesom ugifte samlevende heller ikke har samme beskyttelse som ægtepar.

Hvis du og din partner ikke har en samejeovenskomst, kan det have store konsekvenser, hvis den ene af jer pludselig går bort. Samlevere arver nemlig ikke automatisk hinanden, og derfor riskerer den efterladte at blive tvunget til at forlade et fælles hjem. For at imødekomme denne situation kan I få lave et udvidet samlevertestamente, der tillader jer, at bestemme fordelingen af en eventuel arv og dermed forebygge konflikter. Hos eBoligadvokat hjælper vi jer også med dette.

Boligadvokat – din tryghed

Vi er medlem af: