Click for English short version

Skifteretsattest

Skifteretsattest

Tinglysning af skifteretsattest

Ændring af skøde ved skilsmisse, separation & samlivsophør

Ændring af skøde ved familieoverdragelse

Ændring af skøde ved ændring af ejerandele (Fordeling af ejerskab i fast ejendom)

Pris inkl. moms
1.750 kr
Ring på telefon
31 20 24 24
Kom i gang med din sag med det samme
Indsend nedestående og vi vender tilbage

Til brug for ændring af skøde bedes du fremsende følgende:

 • Billede-id på alle parter.
 • Adresse på ejendommen.
 • Overtagelsesdato.
 • Hvem overtager hvis andel af ejendommen.
 • Evt. kopi af skilsmissebevilling.
 • Købesum.
 • Navn og mail på bankrådgiver.

NB. Tinglysningsafgift afholdes af dig selv.

ja@eboligadvokat.dk

Husk at indsende kopi af pas eller kørekort til vores sikre e-mail.

faelles@eboligadvokat.dk

Tinglysning af skifteretsattest

Når ejeren af en ejendom går bort, skal eventuelle arvinge overtage den – og det kræver en tinglysning af skifteretsattesten samt en ændring af skødet. Hos eBoligadvokat ved vi præcis, hvad der skal gøres, og vi hjælper dig hellere end gerne.

Når en person dør, træder praktiske og juridiske forhold straks i kraft. Forholdene har flere forskellige formål, men et af de vigtigste er at beskytte dødsboet, så det tilfalder de rette arvinge. Det er nemlig bestemt ved lov, at ingen mennesker råder over afdødes ting, før der er taget kontakt til skifteretten – og det gælder både bilen, boligen, møblerne og lignende.

De fleste mennesker bruger den offentlige skifteret, når dødsboets aktiver og passiver skal gøres op, så skifteretten kan undersøge, om der er penge tilbage, når alt andet er betalt.

Har du ikke lyst til at bruge skifteretten, kan du anmode om privat skifte og i stedet få en advokat til at gøre boet op uden indblanding fra skifteretten. Det kan i nogle tilfælde være en rigtig god idé, men du skal være opmærksom på, at det kan medføre store økonomiske og skattemæssige konsekvenser, hvis du ikke har en advokat ved din side.

Hvad er privat skifte?

Som nævnt betyder privat skifte, at dødsboet behandles af boets arvinger uden indblanding fra skifteretten. Det er dog sjældent, at arvinger behandler boet alene – ofte sker det med hjælp fra en dygtig advokat.

eBoligadvokat har mange års erfaring med alle former for bolighandel og -overdragelse, og derfor kan vi være den juridiske assistance, du har brug for under et skifteforløb.

Overordnet er der 5 betingelser, der skal være opfyldt, hvis du ønsker privat skifte:

1) Alle arvinger skal være enige om privat skifte. Hvis bare én modsætter sig, vil skifteretten ikke tillade privat skifte.

2) Alle arvinger skal skriftligt erklære, at boets aktiver antages for at være tilstrækkelige til at dække boets passiver/gældsforpligtelser.

3) Mindst én af boets arvinger skal tage del i det private skifte uden af være repræsenteret som værge – og så skal personen i øvrigt være solvent.

4) Mindst én arving skal have adresse her i landet. Dog kan privat skifte stadig lade sig gøre, hvis alle arvinger bor i udlandet, men det kræver, at der følges en række fastsatte retningslinjer.

5) Der må ikke være afgørende hensyn, der taler i mod privat skifte. Fx hvis skifteretten vurderer, at der er en væsentlig risiko for, at boets legatarer eller kreditorer ikke vil blive dækket ved privat skifte.

Lad eBoligadvokat hjælpe dig

Det er næsten umuligt at gennemføre et privat skifte uden en boligadvokat, og det er her eBoligadvokat kommer ind i billedet; vi hjælper dig med alle de praktiske og juridiske spørgsmål og gøremål, der er nødvendige ved privat skifte – og vi sørger naturligvis for at overholde alle deadlines.

Vil du have et tilbud på, hvad eBoligadvokat koster, når det kommer til skifteretsattester, er du mere end velkommen til at sende os en mail eller give os et ring. Vi er altid klar til at tage en snak om dine muligheder, og det er selvfølgelig både gratis og uforpligtende at indhente et tilbud.

Bliv ringet op af en boligadvokat

Få en helt uforpligtede snak med os omkring dine muligheder.  Fra kl.
  Til kl.

  Privatlivspolitik