Click for English short version

Skilsmisseskøde

Skilsmisseskøde

Udarbejdelse af skilsmisseskøde

Indhentelse af nødvendige oplysninger fra både køber og sælger.

Udarbejdelse af skødet.

Anmeldelse af skødet til tinglysning.

Udarbejdelse af refusionsopgørelse.

Ingen handel – Ingen regning.

Prisen er ekslusiv en fast tinglysningsafgift til staten som udgør 1.750 kr, samt et tillæg på 0,6 % af købesummen.
Pris inkl. moms
2.250 kr
Ring på telefon
31 20 24 24
Kom i gang med din sag med det samme
Indsend nedestående og vi vender tilbage

Til brug for ændring af skøde bedes du fremsende følgende:

 • Billede-id på alle parter.
 • Adresse på ejendommen.
 • Overtagelsesdato.
 • Hvem overtager hvis andel af ejendommen.
 • Evt. kopi af skilsmissebevilling.
 • Købesum.
 • Navn og mail på bankrådgiver.

NB. Tinglysningsafgift afholdes af dig selv.

ja@eboligadvokat.dk

Husk at indsende kopi af pas eller kørekort til vores sikre e-mail.

faelles@eboligadvokat.dk

Skilsmisseskøde

Udarbejdelse og tinglysning af skilsmisseskøde

Skilsmisse, separation og samlivsophør kan være uoverskueligt, når bodelingen først skal sættes i gang. Yderligere er der spørgsmålet om jeres fælles bolig; hvem skal blive og hvem skal ud? Når beslutningen er taget, hjælper eBoligadvokat med alt det praktiske i forbindelse med skødet.

Der er mange ting, der skal tages stilling til og ændres i, når et samliv ophører – og det gælder uanset om I er ægtefolk eller har levet papirløst sammen. En af de største økonomiske beslutninger, der skal tages, handler om jeres fælles hjem; skal det sælges eller skal en af jer blive boende?

Hvis den ene part overtager huset eller lejligheden, skal der udarbejdes et såkaldt skilsmisseskøde, så den part, der flytter fra boligen, kan frigøres fra ejendommens lån.

Lad os hjælpe dig

Hos eBoligadvokat har vi mange års erfaring med udarbejdelse og tinglysning af skøde, og vi kan hjælpe dig gennem hele processen fra start til slut. Du skal ikke selv gøre noget, vi sørger for:

– Indhentelse af alle nødvendige oplysninger

– Udarbejdelse af skødet

– Anmeldelse af skødet til tinglysning

– Udarbejdelse af refusionsopgørelse

Det koster 2.250 kr. at få udarbejdet og anmeldt et skilsmisseskøde hos eBoligadvokat, og derudover skal du betale den faste tinglysningsafgift til staten, der udgør 1.750 kr.

Ved tinglysning af skøde betales der typisk også et tillæg på 0,6% af købesummen, men det kan du undgå, hvis du kan fremvise din separations- eller skilsmissebevilling samtidig med anmeldelsen af skødet.

Lader du os hjælpe dig med dit skøde, skal vi bruge følgende informationer fra jer:

– En kopi af jeres separations- eller skilsmissebevilling

– Informationer om ejendommens adresse

– Informationer om overtagelsesdato

– Informationer om købesummen/gældsovertagelsen

I forhold til købesummen kan I indbyrdes blive enige om en pris i henhold til den seneste ejendomsvurdering, men hvis I er uenige om boligens værdi, kan I lade den fastsætte af en vurderingsekspert; typisk en ejendomsmægler.

Ejendommens værdi og ejendommens gæld indgår i boet på lige linje med andre aktiver og passiver.

Hvorfor bruge en advokat?

Du spørger måske dig selv, om det er pengene værd at få en advokat til at håndtere ændringerne i skødet, eller om du kan klare arbejdet selv. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at du sagtens kan skrive skødet selv; hvis du vel at mærke har fuldstændig styr på de nødvendige oplysninger, skødet skal indeholde, og hvis du har et godt kendskab til det juridiske sprog, skødet skal skrives i.

En lille fejl i skødet kan ende med at koste dig mange penge, og derfor anbefaler vi altid, at du får en advokat til at udarbejde og tinglyse det. Vælg en advokat, der, ligesom eBoligadvokat, har en ansvarsforsikring, som dækker, hvis uheldet skulle være ude. Hvis der på trods af advokatens hjælp, alligevel sker en fejl, der får økonomiske konsekvenser, er det nemlig advokaten, der hæfter.

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte eBoligadvokat helt uforpligtende på mail eller telefon, så vi kan få en snak om dine muligheder og ikke mindst behovet om hjælp fra en advokat.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvad er et skilsmisseskøde, og hvornår er det nødvendigt?
Et skilsmisseskøde er et juridisk dokument, der udarbejdes og tinglyses i forbindelse med skilsmisse eller separation. Det er nødvendigt, når en part ønsker at frigøres fra ejendommens lån og overlade ejerskabet til den anden part.

Hvorfor bør jeg vælge eBoligadvokat til udarbejdelse og tinglysning af skilsmisseskøde?
eBoligadvokat har mange års erfaring med skødeudarbejdelse og tinglysning. Vi håndterer hele processen, herunder indhentelse af oplysninger, udarbejdelse af skødet, anmeldelse til tinglysning og udarbejdelse af refusionsopgørelse. Vi tilbyder konkurrencedygtige priser og har en ansvarsforsikring for ekstra sikkerhed.

Hvilke oplysninger kræves for udarbejdelse af et skilsmisseskøde?
For at udarbejde et skilsmisseskøde har vi brug for følgende oplysninger: en kopi af separations- eller skilsmissebevilling, ejendommens adresse, overtagelsesdato og oplysninger om købesummen eller gældsovertagelsen. Hvis der er uenighed om boligens værdi, kan en ejendomsmægler fastsætte den.

Hvad er omkostningerne ved udarbejdelse og tinglysning af et skilsmisseskøde hos eBoligadvokat?
Hos eBoligadvokat koster udarbejdelse og anmeldelse af et skilsmisseskøde 2.250 kr. Udover dette skal du betale den faste tinglysningsafgift til staten på 1.750 kr. Der kan også være et tillæg på 0,6% af købesummen, medmindre du fremviser separations- eller skilsmissebevilling samtidig med anmeldelsen.

Hvorfor er det vigtigt at bruge en advokat til udarbejdelse og tinglysning af skilsmisseskøde?
Selvom det er muligt at skrive skilsmisseskødet selv, anbefaler vi altid at bruge en advokat som eBoligadvokat. En lille fejl kan få alvorlige økonomiske konsekvenser. Vores advokater har den nødvendige ekspertise og ansvarsforsikring, der dækker eventuelle fejl. Vi kan sikre, at skilsmisseskødet er korrekt og beskytte dine økonomiske interesser.

Bliv ringet op af en boligadvokat

Få en helt uforpligtede snak med os omkring dine muligheder.  Fra kl.
  Til kl.

  Privatlivspolitik