eBoligadvokat

Testamente

– tag stilling, mens du kan

Hvad er et testamente?

Et testamente er et juridisk dokument, hvor en person (kaldet testator) angiver deres ønsker for fordelingen af deres ejendele og formue efter deres død. Dette dokument giver testatoren mulighed for at bestemme, hvem der skal arve deres ejendele og i hvilket omfang.

Nøglepunkter ved et testamente:

  • Det tillader testatoren at specificere, hvilke personer eller organisationer der skal modtage deres ejendele og aktiver.
  • Testatoren kan også angive, hvordan ejendelene skal fordeles blandt arvingerne.
  • Et testamente kan indeholde detaljer om bestemte ejendele, såsom smykker, ejendomme, eller pengebeløb, der skal gå til bestemte arvinger.
  • Det kan også indeholde betingelser eller instruktioner for arvingerne, f.eks. krav om, at en del af arven skal bruges til bestemte formål.
  • Testamentet skal oprettes og underskrives i overensstemmelse med lovgivningen i det pågældende land eller jurisdiktion for at være gyldigt.

Kort sagt, et testamente giver en person mulighed for at have kontrol over, hvordan deres ejendele fordeles efter deres død og sikrer, at deres ønsker bliver respekteret.

Pris testamente: 4.950 kr inkl. Moms

Testamente til enlige, samlevende & gifte.

Drømmehuset er fundet, aftalen er underskrevet og I er klar til at flytte ind. Lige nu har I hele livet foran jer, og det virker usandsynligt, at det nogensinde skal blive anderledes. Men det er en god idé at overveje, hvad der skal ske, hvis en af jer pludselig går bort. Valget skal selvfølgelig træffes på et oplyst grundlag, og det giver vi jer.

Hvis I ikke har taget et aktivt valg og fået udarbejdet et testamente, så vil en eventuel arv blive fordelt efter arvelovens regler. I hovedtræk lyder de således:

  • Hvis man ikke er gift og ikke har børn, arver ens forældre. Dernæst arver ens søskende eller deres børn.
  • Hvis man ikke er gift og har børn, arver børnene.
  • Hvis man er gift og har børn, arver ægtefælle og børn efter en fast fordelingsnøgle. Ægtefællen kan vælge at sidde i uskiftet bo, men kun med fælles børn. Børn fra tidligere forhold, kan kræve at få deres arv udbetalt straks.

Med et testamente kan I sikre, at den der lever længst, kan blive boende i huset – uagtet om I er gift eller har børn. Hos eBoligadvokat hjælper vi med at stille de spørgsmål, der kræver svar, og vi udarbejder naturligvis testamentet.

Hvem skal lave et testamente?

Det er ikke kun i forbindelse med boligkøb, at det er aktuelt med et testamente – alle kan få noget ud af det. Uanset om du er enlig, samlevende eller gift. Med et testamente har du fuld kontrol over, hvad der sker med dine værdier, når du ikke længere er her.

Hvem arver hvis man er gift?

Der er dog situationer, hvor det er mere vigtigt end andre:

– Hvis du er gift og har særbørn:
Er du i et ægteskab, hvor der er både særbørn og fællesbørn, kan det være en fordel, at regulere arvelovens fordeling med et testamente. På den måde sikrer du, at arven fordeles på den ønskede måde mellem ægtefællen, fællesbørn, egne særbørn og ægtefællens særbørn. Samtidig modvirker du eventuelle misforståelser efter din bortgang, da du selv har bestemt fordelingen.

– Hvis du er gift og har fællesbørn
Selvom der kun er fællesbørn i ægteskabet, kan der være stor værdi i et testamente. Du kan blandt andet lave børnetestamente, gøre børnenes arv til særeje og selvfølgelig bestemme fordelingen af arven mellem ægtefælle og børn, så den efterladte kan blive boende i huset.

Hvem arver hvis man ikke er gift?

Hvis du ikke er gift, men efterlader dig børn, vil de arve dig ligeligt. Det gælder både biologiske børn og adoptivbørn. Hvis du har børn fra forskellige forhold, vil de alle arve lige meget.

Hvis du ikke har børn, går arven til dine forældre. Hvis dine forældre ikke længere lever, vil dine søskende eller deres børn arve.

Ugifte samlevende arver ikke automatisk efter hinanden. Hvis du ønsker at din samlever skal arve dig, skal du oprette et testamente.

Desuden er det vigtigt at være opmærksom på, at kærester eller samlevere ikke automatisk er arvinger ifølge arveloven, og hverken fætre, kusiner eller venner arver automatisk. Hvis du ønsker at nogen uden for de nævnte grupper skal arve dig, er det nødvendigt med et testamente.

Pris for testamente

Prisen for udarbejdelse af testamente hos eBoligadvokat er 4.950,- inkl. moms. Vi giver sparring, udformer det konkrete dokument og anbefaler notartestamente, så Centralregistret for Testamenter modtager en kopi af testamentet. På den måde vil skifteretten være bekendt med testamentet, hvis uheldet skulle være ude.

Boligadvokat – din tryghed

Vi er medlem af: