Click for English short version

Tinglysning af skøde

Tinglysning af skøde

Tinglysning skøde

Ændring af skøde ved skilsmisse, separation & samlivsophør.

Ændring af skøde ved familieoverdragelse.

Pris inkl. moms
2.250 - 2.950 kr
Ring på telefon
31 20 24 24
Kom i gang med din sag med det samme
Indsend nedestående og vi vender tilbage

Til brug for ændring af skøde bedes du fremsende følgende:

 • Billede-id på alle parter.
 • Adresse på ejendommen.
 • Overtagelsesdato.
 • Hvem overtager hvis andel af ejendommen.
 • Evt. kopi af skilsmissebevilling.
 • Købesum.
 • Navn og mail på bankrådgiver.

NB. Tinglysningsafgift afholdes af dig selv.

ja@eboligadvokat.dk

Husk at indsende kopi af pas eller kørekort til vores sikre e-mail.

faelles@eboligadvokat.dk

Tinglysning af skøde

Har du brug for tinglysning af et skøde, varetager eBoligadvokat din sag hurtigt og effektivt. Vi påtager os det fulde ansvar for at skødet udarbejdes og tinglyses juridisk korrekt.

Gennem mange år har eBoligadvokat hjulpet adskillige kunder videre med deres bolighandel. Det har vi gjort gennem komplet køberrådgivning, men også ved at udarbejde og tinglyse skøder.

Der kan ligge flere forskellige grunde bag behovet for at få tinglyst et skøde, og vi dykker ned i de mest almindelige nedenfor.

Tinglysing og køberrådgivning

Som certificeret boligadvokat er vores spidskompetence at rådgive og vejlede købere gennem bolighandlens forskellige stadier. Skal du købe et nyt hjem, kan du med fordel kontakte os allerede i overvejelsesfasen, så vi kan hjælpe dig med at afklare ethvert juridisk spørgsmål, du løber ind i.

Vi har sammensat en række boligpakker, der gør det muligt for dig at få køberrådgivning samt udarbejdelse og tinglysning af skøde til en fast pris. Du undgår økonomiske overraskelser undervejs, og vi garanterer dig fuld juridisk tryghed i handlen.

Tinglysning af skilsmisseskøde

Hvis du og din ægtefælle flytter fra hinanden i forbindelse med en bodeling, og den ene part skal overtage jeres fælles bolig, er det nødvendigt med et såkaldt skilsmisseskøde.

Skødet er afgørende for at den part, der træder ud af ejerskabet, kan frigøres fra ejendommens lån, da kreditforenigen ikke kan lave den endelige gældsovertagelse, før skødet er tinglyst.

Hos eBoligadvokat hjælper vi jer med at udarbejde og tinglyse skilsmisseskødet. Vi varetager processen fra start til slut, og vi tager det fulde ansvar for, at skødet tinglyses juridisk korrekt.

Tinglysning af skøde

Få samlever med på skødet

Skal din samlever være medejer af en ejendom, sker det typisk på baggrund af følgende to scenarier:

– Du ejer i dag hele ejendommen alene, og din samlever køber sig ind og bliver medejer.

– Du ejer i dag ejendommen sammen med en tidligere samlever eller ægtefælle, og din nye samlever skal overtage din tidligere partners andel af ejendommen.

Hos eBoligadvokat hjælper vi dig med at få din samlever registreret som formel medejer af ejendommen. Vi sikrer dig, at alt det praktiske omkring sagen håndteres korrekt, og vi garanterer dig fuld juridisk tryghed.

Tinglysning ved forældresalg

Ofte er det en helt naturlig del af et forældrekøb, at forældrene senerehen overdrager den købte bolig til barnet. Er det situationen i dit tilfælde, hjælper vi dig med at udarbejde og tinglyse det nye skøde mellem forældre og barn – og vi gør det hurtigt, nemt og sikkert.

Vi har stor erfaring med skødeskrivning og tinglysning, og vi kan garantere, at skødet tinglyses juridisk korrekt og ikke mindst indenfor aftalte deadline.

Nyt skøde mellem flere ejere

Når en ejendom ejes af flere forskellige personer eller familier, kan der let opstå et behov for at udvide eller indskrænke antallet af ejere – og når det sker, er det nødvendigt med et nyt skøde vedrørende den ejerandel, der skal ændres.

Det er en kompliceret proces, der kræver stor juridisk indsigt, og vi varetager opgaven, så tinglysningen går lige efter bogen – og vi påtager os naturligvis det fulde ansvar.

Bliv ringet op af en boligadvokat

Få en helt uforpligtede snak med os omkring dine muligheder.  Fra kl.
  Til kl.

  Privatlivspolitik